menu

Co bude od ledna 2021 jinak nejen v daních?

08.12.2020

• Paušální daň ve výši 5 469 Kč složená ze zdravotního pojistného ve výši 2 393 Kč,
sociálního pojistného ve výši 2 976 Kč a daně z příjmů FO ve výši 100 Kč.


• Živnostníkům s obratem do 1 milionu a neplátcům DPH díky paušální dani odpadá
povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přehledy
pojistného.


• Odložení povinnosti evidování tržeb do 31. prosince 2022 – odklad se týká všech
čtyř vln EET.


• Prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje investičních nemovitých věcí ze
současných 5 na 10 let, toto prodloužení se týká nemovitostí nabytých po
1. lednu 2021, u vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky.


• Dochází ke snížení limitu odpočtu pro nově obstarané bytové potřeby
od 1. ledna 2021 ze současných 300 000 Kč na 150 000 Kč, na bytové potřeby
obstarané před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 Kč, a to včetně
pozdějšího refinancování.


• Mění se oceňovací předpisy pro určování obvyklé ceny majetku i služeb, nová
úprava má výrazně omezit počet soudních sporů týkajících se ceny.


• Rozšíření a prodloužení programu COVID III – tzv. dočasného rámce pro opatření
státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření COVID-19.


• Obce budou moci u daně z nemovitých věcí aplikovat v různých částech obce
místní koeficient, který má přímý vliv na celkovou výši daně.